tjenester

Redaksjonell grafisk design

Innenfor fagfeltet grafisk design er redaksjonell design det som handler om å utvikle og designe en visuell stil og struktur for det som kalles redaksjonelt innhold, altså f eks aviser, magasiner, bøker og nettsider. Formålet med redaksjonell design er å finne balansen mellom form og funksjon – å skape et estetisk tiltalende og leservennlig produkt som fremhever innholdet på en hensiktsmessig måte.

Redaksjonell design omfatter valg av typografi, fargepalett, bildespråk, layout, navigasjon og andre visuelle elementer som bidrar til å skape en helhetlig og engasjerende leseropplevelse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.